Kõige ebameeldivam inimene seltskonnas on see, kes ei varja, et tal on alati õigus.  
Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 3, artikleid 284
[eelmine] 1 2 3 [järgmine]

28.04.2021

10:01 Riigikontroll: COVID-19-reservist oli aasta lõpuks alles kolmandik, eurotoetuste abil tekkis 56-miljoniline puhver [Riigikontroll] (28.04)

14.04.2021

09:37 Riigikontrolör Janar Holm osaleb Euroopa kõrgeimate auditiasutuste kongressil [Riigikontroll] (14.04)

17.03.2021

00:03 Riigikontroll: biojäätmete kasutuselevõtt on stagneerunud seisus, vaja on rangemalt jälgida biojäätmete eraldi kogumist [Riigikontroll] (17.03)

10.03.2021

00:03 Riigikontroll: praegune maakondliku bussiliikluse korraldus ja tasuta sõidu võimalus ei ole aidanud kaasa ühistranspordi eelistamisele [Riigikontroll] (10.03)

02.03.2021

10:01 Riigikontroll: Riigi Infosüsteemi Amet on taganud X-tee töökindluse, kuid X-teed kasutavate eraettevõtete turvalisust ei kontrolli keegi [Riigikontroll] (02.03)

15.12.2020

12:01 Riigikontroll: Raudteel 160 kilomeetrit tunnis niipea sõita ei saa [Riigikontroll] (15.12)

03.12.2020

12:06 Riigikontroll: KredEx on kriisilaene jaganud ähmaste eesmärkide ja kriteeriumidega [Riigikontroll] (03.12)

30.11.2020

12:16 Riigikontroll: veerandis Eesti koolides ja kolmandikus lasteaedades ei saa lapsed hariduse tugiteenuseid [Riigikontroll] (30.11)

18.11.2020

12:01 Riigikontrolli auditeeritud kaitseotstarbelistes hangetes oli hinnakonkurents sageli pärsitud [Riigikontroll] (18.11)

11.11.2020

15:02 Riigikontrolör Janar Holmi kõne Riigikogus 11. novembril 2020 riigi vara kasutamise ja säilimisega seotud probleemidest – Esmatähtsate avalike teenuste tulevik [Riigikontroll] (11.11)

09.11.2020

12:02 Riigikontrolör Janar Holm aastaaruandes: esmatähtsate avalike teenuste pakkumine väljaspool Harju- ja Tartumaad vajab süveneva tööjõunappuse tõttu ümberkorraldamist [Riigikontroll] (09.11)

02.11.2020

15:01 Riigikontrolör Janar Holm tutvustas Tallinna Ülikooli tudengitele Riigikontrolli tööd [Riigikontroll] (02.11)

09.10.2020

11:02 Riigikontroll: Vabariigi Valitsuse COVID-19-reservist on alles ligikaudu veerand [Riigikontroll] (09.10)

07.10.2020

12:06 Riigikontroll: EASi ja Välisministeeriumi omavaheline konkureerimine ei toeta Eesti äridiplomaatia arengut [Riigikontroll] (07.10)

09.09.2020

16:51 Riigikontrolör Janar Holm osaleb Euroopa ning Ladina-Ameerika riikide kõrgeimate auditiasutuste videokonverentsil [Riigikontroll] (09.09)

01.09.2020

11:01 Riigikontroll: 2019. aasta riigieelarve seaduse osa summasid on valed [Riigikontroll] (01.09)

29.07.2020

00:35 Riigikontroll: e-residendiks on saanud kehtiva kriminaalkaristuse ja ärikeeluga välismaalased – taustakontroll vajab põhimõttelisi muudatusi [Riigikontroll] (29.07)

01.07.2020

12:56 Eesti Riigikontroll asub juhtima Euroopa riigikontrollide ühenduse infotehnoloogia töörühma [Riigikontroll] (01.07)

26.06.2020

10:08 Riigikontroll: Haigekassa sõlmis hankelepingud raviasutustega, millel ei jagunud arste ega sobilikke ruume [Riigikontroll] (26.06)

10.06.2020

11:05 Riigikontroll: haigekassa ei suuda oma kontrollitegevusega süsteemselt ennetada ega tuvastada ravikindlustusraha väärkasutusi [Riigikontroll] (10.06)

20.05.2020

11:01 Riigikontroll: maaparandustoetusi tuleks jagada ennekõike sinna, kus oodatav tootlikkuse kasv suurim ja keskkonnakahju väikseim [Riigikontroll] (20.05)

13.05.2020

10:08 Riigikontroll: riigi kulude-tulude prognoosimine logiseb ja kulutuste jälgimine lonkab [Riigikontroll] (13.05)

04.03.2020

10:04 Riigikontroll: omavalitsuses tuleb tekitada selge majanduslik huvi ettevõtlust edendada [Riigikontroll] (04.03)

12.02.2020

10:05 Riigikontroll: riigiasutused peavad suutma öelda, kui palju investeeringuprojekt maksma läks [Riigikontroll] (12.02)

06.02.2020

10:11 Riigikontroll: katsed hanketegevust lihtsustada kipuvad lõppema asjade keerukamaks muutumisega [Riigikontroll] (06.02)

07.01.2020

08:30 Rail Balticu projekt vajab ülekulude ja hilinemise vältimiseks märgatavalt tõhusamat juhtimist [Riigikontroll] (07.01)

19.12.2019

12:03 Riigikontroll: hoolekandeteabe kogumisel koormab omavalitsus põhjendamatult inimest ja riik omavalitsust [Riigikontroll] (19.12)

05.12.2019

11:04 Riigikontroll: Rail Balticu tähtaegne valmimine pole ilmselt realistlik [Riigikontroll] (05.12)

27.11.2019

10:00 Riigikontrolör osaleb Soomes Euroopa Liidu eesistumist tähistaval kõrgetasemelisel seminaril [Riigikontroll] (27.11)

21.11.2019

13:42 Riigikontrolör Janar Holm osaleb EUROSAI-AFROSAI seminaril [Riigikontroll] (21.11)

14.11.2019

09:57 Riigikontrolör Janar Holmi kõne Riigikogus 13. novembril 2019 riigi vara kasutamise ja säilimisega seotud probleemidest – #e-riik [Riigikontroll] (14.11)

11.11.2019

12:02 Riigikontrolör Janar Holm aastaraportis: e-riik ei tähenda üksnes uusi arendusi, vaid ka vana vajab käigus hoidmist [Riigikontroll] (11.11)

23.10.2019

00:02 Riigikontroll: tasuta kõrgharidusele ülemineku reformi tulemused on lünklikud [Riigikontroll] (23.10)

21.10.2019

15:26 Riigikontroll korraldab rahvusvahelise keskkonnaauditi töörühma aastakoosoleku Luksemburgis [Riigikontroll] (21.10)

24.09.2019

09:31 Riigikontrolli delegatsioon osaleb INTOSAI XXIII kongressil Moskvas [Riigikontroll] (24.09)

20.09.2019

11:34 Eesti riigikontrolöri Janar Holmi vastused Venemaa uudisteagentuuri TASS Balti riikide esinduse juhi Jevgeni Antonovi küsimustele 19. septembril 2019 [Riigikontroll] (20.09)

14.09.2019

20:51 Rahvusringhäälingu portaal avaldab koostöös Riigikontrolliga päev-päevalt riigikontrolör Karl Soonpää päeviku aastatest 1939–1940 – riigi saatuses olulist rolli mänginud aeg ja sündmused ehedal kujul lugeja ees [Riigikontroll] (14.09)

11.09.2019

11:00 Riigikontroll analüüsis, miks riigi tarkvaraarenduse projektid nii mõnigi kord ebaõnnestuvad [Riigikontroll] (11.09)

04.09.2019

00:02 Riigikontroll: valitsusel tuleks arvestada Saaremaa ja Hiiumaaga parvlaevaühenduse kulu edasise kasvuga ning mõelda ühenduse pidamise tuleviku üle [Riigikontroll] (04.09)

30.08.2019

11:21 Riigi 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on õige [Riigikontroll] (30.08)

28.08.2019

00:02 Riigikontroll: täiskasvanute eesti keele õppe korraldus vajab selget vastutajat [Riigikontroll] (28.08)

19.08.2019

10:42 Riigikontroll lükkab ümber Eesti Päevalehes 14.08.2019 ilmunud artiklis „Eestlaste toidulaud ei olegi nii ohtlik, kui riigikontroll väitis“ sisalduvad valeväited ning eksitava info [Riigikontroll] (19.08)

23.07.2019

08:16 Riigikontrolör Janar Holm töövisiidil New Yorgis [Riigikontroll] (23.07)

15.07.2019

09:01 Eestis on töövisiidil Hiina riigikontrolli delegatsioon [Riigikontroll] (15.07)

26.06.2019

09:06 Riigikontrolör osaleb Euroopa Liidu kõrgeimate auditiasutuste juhtide kontaktkomitee kohtumisel [Riigikontroll] (26.06)

14.06.2019

09:16 Riigikontroll mälestab 75. surma-aastapäeval riigikontrolör Karl Soonpääd [Riigikontroll] (14.06)

12.06.2019

14:08 Riigikontrolör osaleb EUROSAI juhtkomitee koosolekul [Riigikontroll] (12.06)

09.06.2019

23:41 Teave selle kohta, milliseid ja kui palju kemikaale me sisse sööme, on lünklik [Riigikontroll] (09.06)

29.05.2019

00:02 Riigikontrolör Janar Holm soovitab idapiirilahenduse optimaalsust ratsionaalselt kaaluda [Riigikontroll] (29.05)

16.05.2019

08:02 Riigikontrolör osaleb Astana majandusfoorumil Kasahstanis [Riigikontroll] (16.05)

07.05.2019

09:12 Riigikontroll korraldab EUROSAI WGEA kevadseminari Küprosel [Riigikontroll] (07.05)

06.05.2019

10:52 Riigikontrolör Janar Holm peab Rumeenias ettekande auditiinnovatsioonist [Riigikontroll] (06.05)

02.05.2019

11:53 Riigikontrolli ja Tartu Ülikooli ühistööna valminud e-kursused said kvaliteedimärgi [Riigikontroll] (02.05)

04.04.2019

09:01 Riigikontrolör osaleb EUROSAI IT-töörühma aastakoosolekul [Riigikontroll] (04.04)

25.03.2019

09:50 Riigikontrolör Janar Holm osaleb auditisümpoosionil Kuveidis [Riigikontroll] (25.03)

11.03.2019

15:51 Riigikontrolör Janar Holm osaleb EUROSAI-ASOSAI konverentsil Jeruusalemmas [Riigikontroll] (11.03)

07.02.2019

10:10 Välisluureameti raamatupidamises ja sisekontrollisüsteemides ei ole olulisi probleeme [Riigikontroll] (07.02)

30.01.2019

12:17 15 kõrgeima auditiasutuse ja Euroopa Kontrollikoja ühisaudit: paljud Euroopa riigid ei suuda täita õhukvaliteedi kohta õigusaktidega seatud nõudeid, Eesti on erandiks [Riigikontroll] (30.01)

18.01.2019

14:46 Ehitushangete lepingute täitmine vajab tõsisemat tähelepanu [Riigikontroll] (18.01)

27.12.2018

14:19 Riigikontroll loodi Vabadussõja 30. päeval [Riigikontroll] (27.12)

04.12.2018

16:31 Riigikontroll võõrustab Kasahstani riigikontrolli delegatsiooni [Riigikontroll] (04.12)

29.11.2018

11:03 Kohalike infolehtede kasutamine võimulolijate poliitilistes erahuvides on jätkuvalt probleem [Riigikontroll] (29.11)

14.11.2018

19:04 Riigikontrolör Janar Holm Riigikogus: inimesed ootavad lahendusi päriseluprobleemidele, mitte tegelemist riigiaparaadi sisekaemusega riigireformi nime all [Riigikontroll] (14.11)

13.11.2018

09:01 ELi kontaktkomitee avaldus (CC 1/2018) euroala pankade järelevalvemehhanismi aruandekohustuse ja auditeerimiskorra puuduste kohta [Riigikontroll] (13.11)

12.11.2018

11:25 Riigikontrolör Janar Holm andis Riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle aastaraporti [Riigikontroll] (12.11)
11:25 Riigikontrolör Janar Holm andis Riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle aastaraporti [Riigikontroll] (12.11)

01.11.2018

00:02 Pere- ja eriarstiabi hädad sunnivad patsiente pöörduma erakorralise meditsiini osakonda [Riigikontroll] (01.11)

22.10.2018

16:47 Riigikontrolör Janar Holm osaleb INTOSAI arenguinitsiatiivi noorte juhtide programmi lõpetamisel [Riigikontroll] (22.10)
16:41 Riigikontrolör Janar Holm osales Euroopa Kontrollikoja ja auditiasutuste juhtide kontaktkomitee kohtumisel [Riigikontroll] (22.10)

17.10.2018

10:21 Riigikontroll pälvis 2018. aasta selge sõnumi edendaja auhinna [Riigikontroll] (17.10)

05.10.2018

11:02 Valitsused võiksid avaliku sektori hoonete energiatõhususe valdkonnas palju rohkem ära teha [Riigikontroll] (05.10)

04.10.2018

15:11 EUROSAI WGEA pidas 16. aastakoosoleku Slovakkias Bratislavas [Riigikontroll] (04.10)

03.10.2018

10:59 Ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise parandamine ootab selgeid otsuseid ja tegusid [Riigikontroll] (03.10)

20.09.2018

09:57 Eesti, Läti ja Leedu kõrgeimad kontrolliasutused alustasid Rail Balticu / Rail Baltica projekti auditeerimist [Riigikontroll] (20.09)

30.08.2018

12:01 Riigi 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne õige [Riigikontroll] (30.08)

23.07.2018

16:03 Riigikontrolör Janar Holm osales INTOSAI WGEA koosolekul Bandungis [Riigikontroll] (23.07)

28.06.2018

13:41 Euroopa noorte töötuse probleeme käsitlevate auditite koondülevaade nüüd avaldatud [Riigikontroll] (28.06)

21.06.2018

11:08 Riigikontroll: hädaolukordadeks valmistumine vajab reaalseid tegusid [Riigikontroll] (21.06)

12.06.2018

12:32 Omavalitsuste kätte usaldatud andmete turvalisus pole nõuetekohaselt tagatud [Riigikontroll] (12.06)

11.06.2018

09:01 Ukraina riigikontrolör külastab Eesti Riigikontrolli [Riigikontroll] (11.06)

04.06.2018

11:01 Avaliku sektori hoonete energiatõhususe parandamisega on olukord kehv [Riigikontroll] (04.06)

24.05.2018

11:00 Kriitiliste andmekogude turvalisuse tagamine vajab oluliselt rohkem hoolt [Riigikontroll] (24.05)

23.05.2018

10:58 Kaitseliidu ettevalmistatavate sõjaajaüksuste areng on oluliselt edenenud, mittesõjalises osas napib süsteemsust [Riigikontroll] (23.05)

18.05.2018

10:26 Riigikontrolör Janar Holm osales konverentsil „Kõrgeimate auditiasutuste roll avaliku sektori aruandluse, läbipaistvuse ja aususe arendamisel“ Sofias [Riigikontroll] (18.05)

13.04.2018

18:27 Jan O. Karlssoni mälestusele pühendatud Euroopa Kontrollikoja 2018. aasta auhind avaliku sektori auditi alase teadustöö eest [Riigikontroll] (13.04)

11.04.2018

09:46 Riigikontroll korraldab Tallinnas EUROSAI IT-töörühma koosoleku [Riigikontroll] (11.04)

09.04.2018

15:38 Janar Holm andis Riigikogu ees ametivande ja astus riigikontrolöri ametisse [Riigikontroll] (09.04)

04.04.2018

10:37 Riigiasutuste tugiteenuste tsentraliseerimise eeskuju vääriks rakendamist ka omavalitsustes [Riigikontroll] (04.04)

13.03.2018

11:01 Riigikontrolör Alar Karis osaleb EUROSAI juhatuse koosolekul Gdanskis [Riigikontroll] (13.03)

07.03.2018

17:46 Riigikogu nimetas uueks riigikontrolöriks Janar Holmi [Riigikontroll] (07.03)

05.02.2018

15:51 Riigikontrolli delegatsioon visiidil Kuveidi riigikontrollis [Riigikontroll] (05.02)

29.01.2018

09:41 Riigikontrolör Alar Karis osaleb ASOSAI keskkonnaauditi töörühma koosolekul [Riigikontroll] (29.01)

25.01.2018

14:02 Halvas seisundis olevate põhjaveekogumite olukorra paranemine sõltub enim ümberkorraldustest põllumajanduses ning põlevkivitööstuses [Riigikontroll] (25.01)

09.01.2018

20:51 Riigikontrolör Karl Soonpää aumärgid jõudsid Ameerika Ühendriikidest tagasi kodumaale [Riigikontroll] (09.01)

07.12.2017

11:36 Riigikontroll: omavalitsused ei suuda enda teenuste osutamiseks vajalikku taristut korrastada [Riigikontroll] (07.12)

06.12.2017

16:06 Riigikontrolör Alar Karis osaleb Lima deklaratsiooni 40. aastapäevale pühendatud üritusel [Riigikontroll] (06.12)
10:02 Riigikontroll avaldas 8 auditit Euroopa Liidu toetuste rolli kohta riigi toimimise eri valdkondades [Riigikontroll] (06.12)

06.11.2017

12:02 Riigikontrolör Alar Karis: Eesti peaks tuleviku rajama enda teenitud rahale, eeldamata püsivat välisabi [Riigikontroll] (06.11)

11.10.2017

17:16 Riigikontrolör Alar Karis osaleb Euroopa Kontrollikoja ja Euroopa Liidu kõrgeimate auditiasutuste juhtide kontaktkomitee kohtumisel [Riigikontroll] (11.10)

03.10.2017

15:01 Riigikontrolör Alar Karis osaleb NATO audiitorkogu konverentsil Pariisis [Riigikontroll] (03.10)

Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 3, artikleid 284
[eelmine] 1 2 3 [järgmine]